ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent producator plante perene
Despre Recomandari Perene aclimatizate Catalog Magazine Contact
Cere oferta meniu

Informare GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre P.F.A. Luca V Florian, persoana juridica romana, cu sediul in str. I.L.Caragiale, nr. 68, oras Voluntari, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul cometului cu nr. F23/714/2010, CUI RO27263084, care avand calitatea de operator, in conformitate cu Regulamentul UE 679, prelucreaza date cu caracter personal apartinand clientilor, potentialilor clienti, consumatorilor, potentialilor consumatori, partenerilor de afaceri.

I. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE, SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII ACESTORA, PERIOADA DE STOCARE

1. In scopuri de marketing direct, ofertare, newsletter, participarea la concursuri, comunicari oficiale, cu caracter informativ sau comercial, avand temei legal consimtamantul, articolul 6 litera (a) GDPR, P.F.A. Luca V Florian prelucreaza adresa de email, telefonul si numele dumneavoastra. P.F.A. LUCA V FLORIAN se obliga sa pastreze aceste date pe perioada de valabilitate a consimtamantului dat.

2. In scopul de a intra in contact direct cu partenerii nostri de business pentru a fi contactat in vederea unei colaborari, pentru a fi contactat in vederea unei viitoare colaborari, avand temei legal consimtamantul, articolul 6 litera (a) GDPR. P.F.A. LUCA V FLORIAN prelucreaza de la dumneavoastra date privind numele, emailul, telefonul. P.F.A. LUCA V FLORIAN se obliga sa pastreze aceste date pe perioada de valabilitate a consimtamantului dat.

3. In scopul de a solicita o oferta de pret, in vederea conceperii unei oferte de pret personalizate pentru dumneavoastra pentru o viitoare colaborare, avand temei legal realizarea contractului (articolul 6 (b), P.F.A. LUCA V FLORIAN prelucreaza de la dumneavoastra date privind numele, emailul, telefonul. P.F.A. LUCA V FLORIAN se obliga sa pastreze aceste date pe perioada de valabilitate a consimtamantului dat.

4. In scopul incheierii contractului comercial si a onorarii comenzii dumneavoastra avand temei legal realizarea contractului (articolul 6 (b) GDPR, P.F.A. LUCA V FLORIAN prelucreaza de la dumneavoastra adresa de email, numele dumneavoastra, adresa. P.F.A. LUCA V FLORIAN se obliga sa pastreze aceste date in conformitate cu cerintele legislative in vigoare.

5. In scopul facturarii avand temei legal ART. 6, 1, C, GDPR, P.F.A. LUCA V FLORIAN prelucreaza de la dumneavoastra adresa de email, numele dumneavoastra. P.F.A. LUCA V FLORIAN se obliga sa pastreze aceste date in conformitate cu cerintele legislative in vigoare.

II. CATEGORIILE DE DESTINATARI SI IMPUTERNICITI

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanei vizate, imputerniciti ai operatorului, furnizori ( furnizori de servicii IT, banci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat, Google Analytics, Facebook, etc.), autoritatile publice centrale si locale (de exemplu: instante de judecata, procurori, organe de urmarire penala, ANSPDCP etc.).

III. Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Dreptul la informare

Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces

Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale si informatii suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor sa cunoască si sa verifice legalitatea prelucrarii.

Dreptul de rectificare

Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa daca acestea sunt incomplete.

Dreptul de stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Dreptul persoanelor fizice de a le fi sterse datele cu caracter personal. Dreptul la stergere este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".

Dreptul de portabilitate

Portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. In cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal.

Dreptul la opozitie

Persoanele fizice au dreptul să se opuna la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetării stiintifice / istorice si al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii

Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale, drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Aveti dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

IV. Accesul la date, modificarea sau stergerea lor

Cererea privind retragerea consimtamantului, accesul, modificarea, actualizarea sau stergerea datelor se transmite prin email catre adresa: contact@luca-perene.ro

 

×
×

Trimite-ne un mesaj

Iti vom raspunde in cel mai scurt timp.

Nu comercializam plante perene la bucata. Daca doriti sa achizitionati plante pentru uz propriu, va rugam sa accesati lista de magazine partenere